Majówki

20 maja 2020 • MAJÓWKI •

Litania do św. Rafała Archanioła

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie elejson.
Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Św. Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Św. Michale, Archaniele wiary i pokory,
Św. Gabrielu, Archaniele nadziei i pokoju,
Św. Rafale, wielki Archaniele miłości Bożej,
Św. Rafale, który jesteś jednym z siedmiu Archaniołów, którzy stoją przed Panem,
Św. Rafale, który zanosisz nasze modły przed tron Boży,
Św. Rafale, wielki lekarzu, stróżu i przewodniku,
Św. Rafale, obrońco i wspomożycielu w każdej potrzebie,
Św. Rafale, w niedoli na pociechę nam dany,
Św. Rafale, u różnych potrzebach dziwny pomocniku,
Św. Rafale, troskliwy towarzyszu podróży młodego Tobiasza,
Św. Rafale, który uratowałeś Tobiasza od wielkiej ryby,
Św. Rafale, który rozkazałeś Tobiaszowi uchwycić rybę  i wyciągnąć ją na ląd,
Św. Rafale, który kazałeś Tobiaszowi rybę rozpłatać i wyjąć z niej żółć, serce i wątrobę,

Św. Rafale, który bezpiecznie zaprowadziłeś Tobiasza do Raguela,
Św. Rafale, który poszukałeś Tobiaszowi żonę – Sarę,
Św. Rafale, który uwolniłeś Sarę od złego ducha,
Św. Rafale, który pomogłeś Tobiaszowi w odbiorze od Gabaela  pożyczonych pieniędzy,
Św. Rafale, który przyprowadziłeś młodego Tobiasza do domu  zdrowego i żonatego,
Św. Rafale, który poleciłeś Tobiaszowi żółcią ryby potrzeć oczy niewidomego ojca,
Św. Rafale, który przywróciłeś wzrok staremu Tobiaszowi,
Św. Rafale, który mocą Bożą dokonujesz cudów,
Św. Rafale, stróżu nasz,
Św. Rafale, przewodniku nasz,
Św. Rafale, doradco nasz,
Św. Rafale, opiekunie nasz,
Św. Rafale, duchowy nasz bracie,
Św. Rafale, nauczycielu nasz,
Św. Rafale, pomocniku nasz,
Św. Rafale, pocieszycielu nasz,
Św. Rafale, patronie nasz,
Św. Rafale, obrońco nasz,
Św. Rafale, wodzu nasz,
Św. Rafale, od którego pochodzi natchnienie do dobra,
Św. Rafale, który nas oświecasz,
Od wszelkich niebezpieczeństw – przez św. Rafała wybaw nas Panie.
Od odstępstwa od wiary,
Od powietrza, głodu, ognia, wody i wojny,
Od nagłej, a niespodziewanej śmierci,
Od śmierci wiecznej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
W. Aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Módlmy się: Boże, który dałeś twemu słudze  Tobiaszowi  św. Rafała Archanioła za towarzysza podróży, spraw aby nas Twoje sługi zawsze otaczała jego opieka i wspierała jego pomoc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.